Ali Zp & Mohammad Zp چهارشنبه 30 بهمن 1398 20:17 نظرات ()

دانشگاه علوم‌پزشکی قم: 

"دو کرونایی قم فوت کرده‌اند!"

محمدرضا قدیر، رئیس‌ دانش‌گاه علوم پزشکی قم، عصر امروز، به خبرنگاران گفته: «در چهار روز گذشته بیماری‌های تنفسی در قم افزایش داشته و در این مدت دونفر در یکی از بیمارستان‌های قم بر اثر بیماری تنفسی فوت کردند که امروز تست اولیه این دو فرد در مورد بیماری کرونا مثبت اعلام شد.»

این مقام دولتی افزوده:

 «یک بیمارستان برای بیماری‌های ویروسی در قم آماده شده و یک بیمارستان دیگر هم خالی می‌شود تا به‌عنوان بیمارستان پشتیبان استفاده شود.»

/ بنابر گزارش خبرگزاری ایمنا/