افزایش اعتماد به نفس در جوانان

 

اعتماد به نفس در زندگی یک فرد می تواند یک عامل سوق دهنده به سوی پیشرفت او باشد. این مسئله بخصوص در جوانان از ارزش بسیار زیادی برخوردار می باشد. معمولا تفهیم برخی از مسائل به یک فردجوان با توجه به شرایط سنی و تحلیل هایی که او در ذهن خود دارد ، امری سهل و آسان نخواهد بود و نیاز به صرف زمان و حوصله دارد. اما امری غیر قابل رخداد نیست و با اندکی کمک گرفتن از روش های گوناگون می توان به آن نایل شد.

یکی از روش های افزایش اعتماد به نفس در جوانان صحبت کردن با آنها خواهد بود. معمولا زمانی که والدین او را یک فرد بزرگ تصور می کنند و با او می نشینند و در خصوص مسائل روزمره و اتفاقات زندگی صحبت می کنند ، یک حس اعتماد به نفس به او دست خواهد داد. حس مهم بودن و توجه به او بزرگترین راهکار برای افزایش اعتماد به نفس در جوانان می باشد. هیچ گاه به یک جوان سخت گیری بیش از حد نکنید ، زیرا او بر روی لبه ی یک دیوار قرار دارد و هرآن امکان دارد که از یک سو بیوفتد و تنها فرد افسوس خورنده خود شما هستید.

پس والدین در اعتماد به نفس جوان خود با هدف گذاری برای برنامه های آینده ی او ، برنامه ریزی و ترسیم مسیری که قرار است در آن راه گام بردارد ، نقشی شگرف را ایفا خواهند کرد. والدین باید اجازه دهند تا فرزند آنها در محیط های اجتماعی حضور یابد و خود انتخاب کند. معمولا زمانی که تحمیل باشد ، جوانان رفتاری مقابله گرایانه را از خود نشان خواهند داد. زمانی که در خانه یا در فضای بیرون از خانه با یکدیگر هستید به او کاری را بدهید تا انجام دهد. کاری که شاید تا پیش از این خود آن را انجام می دادید و حالا سپردن آن به  فرزند می تواند یکی از مهم ترین روش های افزایش اعتماد به نفس در جوانان باشد.