Ali zp دوشنبه 4 دی 1396 10:31 نظرات ()
حق الناس و گرفتاریهای آن

روایت داریم حق الناس در برزخ انسان را اسیر می كند.
 مثلا یك سوم فشار قبر متعلق به غیبت است.
در روایتی دیگر هست كه خداوند بر روی پل صراط كمینی قرار داده كه هر كس حق الناس بر گردن دارد ،از آنجا به بعد حق عبور ندارد.

 رسول اكرم (صل الله علیه وآله) فرمودند : بیچاره ترین مردم كسی است كه با اعمال خوب وارد صحرای محشر شود مثلا در نماز ،حج و ... مشكلی نداشته باشد و جز اصحاب یمین قرار گیرد اما زمانی كه قصد ورود به بهشت می كند گروهی از مردم مانع می شوند. علت را جویا می شود و می شنوند كه حقوق آنها را پایمال كرده است.
در آن لحظه از فرشتگان كمك می طلبند و آنها می گویند: حلالیت بگیر , یعنی قسمتی از اعمال خوب خود را به آنها بده تا حلالت كنند وقتی این كار را می كنند متوجه می شوند دیگر هیچ چیز ندارند و نامه را به دست چپ می دهند كه از نظر پیامبر بیچاره ترین بنده ها هستند.