Ali zp یکشنبه 3 دی 1396 16:36 نظرات ()
تحریک_جنسی:
یکی از راه های آماده سازی و‌تحریک احساس جنسی در آقایان مکیدن و زبان زدن لاله گوش‌و گردن است.
وجود عصب های خاص در لاله گوش احساسی متفاوت در بدن مرد ایجاد می کند
.