Ali zp یکشنبه 3 دی 1396 16:29 نظرات ()

اگر #نعوظ بیش از ۴ساعت ادامه یابد،باعث آسیب بافت #آلت میشود

-بیمار باید جهت برطرف کردن نعوظ به پزشک مراجعه وجراحی شود

-این اختلال می‌‌تواند ناشی از سوءمصرف برخی داروها باشد.